Lesmateriaal ‘Hack in the Class’ nu online beschikbaar

Lesmateriaal ‘Hack in the Class’ nu online beschikbaar

Een introductie van de digitale cyberwereld en haar gevaren is een belangrijk onderwerp op scholen. Tijdens Alert Online zijn er door Stichting Hack In The Class video opnames gemaakt van de presentatie over cyberhygiëne. Gezamenlijk met deze slides kan dit onderwerp behandeld worden in de klassen voor het verhogen van de kinderen hun bewustzijn rondom cybersecurity en veiligheid.

Onderwerpen behandeld in dit lespakket:

  • Privacy
  • Wachtwoorden
  • Updaten
  • Antivirus

Bekijk de video: