Toolkit

Onze toolkit laat jouw klas op een laagdrempelige manier kennismaken met code en programmeren. De toolkit is geschikt voor de bovenbouw van het PO en voor de onderbouw van het VO. De toolkit bestaat uit:

  • Een introductie over het onderwerp ‘code’
  • Een aantal lessuggesties
  • Een voorbeeldles voor het basisonderwijs
  • Een voorbeeldles voor het voortgezet onderwijs

De toolkit is hier gratis te downloaden.

Bij 1 van de lessen uit de toolkit kun je ook gebruik maken van deze ondersteunende slides.

Extra lesmateriaal van Stichting Hack In The Class: Cyberhygiëne

Een introductie van de digitale cyberwereld en haar gevaren is een belangrijk onderwerp op scholen. Tijdens Alert Online zijn er video opnames gemaakt van de presentatie over cyber hygiene. Gezamenlijk met deze slides kan dit onderwerp behandeld worden in de klassen voor het verhogen van de kinderen hun bewustzijn rondom cybersecurity en veiligheid. Bekijk hier de bijbehorende video.