Toolkit

Onze toolkit laat jouw klas op een laagdrempelige manier kennismaken met code en programmeren. De toolkit is geschikt voor de bovenbouw van het PO en voor de onderbouw van het VO. De toolkit bestaat uit:

  • Een introductie over het onderwerp ‘code’
  • Een aantal lessuggesties
  • Een voorbeeldles voor het basisonderwijs
  • Een voorbeeldles voor het voortgezet onderwijs

De toolkit is hier gratis te downloaden.

N.B. Bij 1 van de lessen uit de toolkit kun je ook gebruik maken van deze ondersteunende slides.