Ambitie codeweek 2018: minimaal 50% van de Europese kinderen maken kennis met programmeren

Na de geslaagde editie van 2017 is het doel van Codeweek dit jaar om de helft van alle basisschoolleerlingen in Europa kennis te laten maken met programmeren. ECP organiseert de Nederlandse editie van de Codeweek die dit jaar plaatsvindt van 6 t/m 21 oktober. Wij roepen ook u op om in de Codeweek 2018 een actieve bijdrage te leveren. Aanmelden kan hier!

Tijdens Codeweek organiseren scholen, bibliotheken en andere organisaties in heel Europa activiteiten die kinderen kennis laat maken met computational thinking, een van de vier domeinen van digitale geletterdheid. Leren denken als een computer – want dat leer je als je leert programmeren – helpt om problemen te kunnen doorgronden, ideeën te verkennen en uit te voeren. Vaardigheden die onmisbaar zijn voor de banen van de toekomst.

Om Codeweek onder de aandacht te brengen stelde de Europese Commissie in ieder deelnemend land ambassadeurs aan. Tineke Netelenbos, voorzitter van ECP, is Digital Champion en één van de Nederlandse ambassadeurs. In de aanloop naar de editie van dit jaar kwamen de ambassadeurs van het project bijeen in Brussel op uitnodiging van de Europese Commissie.

Na een presentatie van de Commissie over de huidige stand van zaken rond programmeeronderwijs presenteerden de ambassadeurs projecten en plannen uit hun thuisland. Dit leverde een breed overzicht aan initiatieven uit verschillende landen op. Maar hoe uniek ook, elke benadering kende als gemene deler het uitgangspunt om zo veel mogelijk betrokken partners aan de projecten te binden. Samenwerking tussen overheid, onderwijs en private partners is daarbij het uitgangspunt. Afgesproken werd dan ook om bestaande samenwerkingsverbanden te intensiveren en nieuwe partners bij Codeweek te betrekken.

ECP organiseert de Nederlandse editie van Codeweek en mobiliseert ook dit jaar weer zoveel mogelijk organisaties om ook deel te nemen. Een aantal organisaties heeft de handschoen al opgepakt, maar er zijn nog velen nodig om in de week de Europese ambitie te halen: 50% van alle kinderen maken kennis met programmeren. Ook uw organisatie kan bijdragen door een evenement te organiseren, deel te nemen aan een evenement of de Codeweek te promoten. Meld uw activiteit vandaag nog aan op deze site!

MediaMasters Game: mediawijs? Bewijs het maar!

Tot en met 22 oktober is het Codeweek in heel Europa. In Nederland zetten zo’n 50 organisaties zich actief in om kinderen kennis te laten maken met alle facetten van digitale geletterdheid. Eén zo’n initiatief is MediaMasters, bestaand uit de Game en de Club. De MediaMasters Game is een gratis, crossmediaal spel voor in de klas en thuis en wordt gespeeld tijdens de Week van de Mediawijsheid (17 t/m 24 november). Vorig jaar waren maar liefst 150.000 leerlingen ingeschreven en ook dit jaar gaan de aanmeldingen hard.

Spelenderwijs maken leerlingen in groep 7 en 8 kennis met de kansen en de gevaren van media. Denk hierbij aan onderwerpen als sociale media, reclame, informatievaardigheden, programmeren, games, cyberpesten, vloggen, beeldvorming, virtual reality en online gedrag. De Game biedt scholen een kans om op een toegankelijke en uitdagende manier met media in de klas aan de slag te gaan.

De leerdoelen zijn gebaseerd op het Mediawijsheid Competentiemodel. In het kort:

 • Kritisch leren kijken naar media en snappen hoe deze werken (analyse)
 • Het effect (bedoeld of onbedoeld) van media ervaren en begrijpen (bewustzijn)
 • Inzicht krijgen in hun eigen mediagedrag (privacy en respect)
 • Praten over media, thuis en in de klas (dialoog)
 • Zelf media kunnen inzetten en maken (creatie)

Ook aan de slag met mediawijsheid? Meld je klas aan voor 10 november 2017 zodat je gegarandeerd alle informatie ontvangt die nodig is om van de MediaMasters Game een succes te maken.

MediaMasters is een initiatief van Mediawijzer.net, kernpartner van CodePact.

Bijna een miljoen basisschoolleerlingen leren geen digitale vaardigheden op school

Op naar schatting 50% van de basisscholen is nauwelijks aandacht voor digitale vaardigheden. Dit blijkt uit een inventarisatie onder partners van CodePact en Mediawijzer.net. Samen met Kennisnet, starten deze organisaties Samen Digiwijzer, een nieuwe aanpak om scholen en leerkrachten te helpen digitale geletterdheid in te voeren in het basisonderwijs. Dit kondigden zij vandaag aan in een paginagrote advertentie in de Telegraaf. Met dit plan willen de initiatiefnemers het nieuwe kabinet een helpende hand bieden bij de invoering van digitale geletterdheid in het nieuwe curriculum in 2019. Ook roepen zij leerkrachten en scholen op, die digitale vaardigheden nú al in de lesprogramma’s willen opnemen en daar hulp bij nodig hebben, om zich te melden via www.samendigiwijzer.nl.

Digitale vaardigheden, zoals basiskennis over ICT, informatievaardigheden, mediawijsheid en het begrijpen hoe computers werken, worden in het nieuwe curriculum voor het basisonderwijs opgenomen. “In het nieuwe regeerakkoord staat dat dit nieuwe curriculum al in 2019 in werking treedt. We zijn blij dat het nieuwe kabinet hier vaart achter zet. En bieden onze hulp aan. Scholen zullen waarschijnlijk nog circa vijf jaar na invoering de tijd krijgen om digitale geletterdheid in alle leerjaren door te voeren. Dit zou betekenen dat de komende jaren bijna een miljoen basisschoolleerlingen buiten de boot vallen als het gaat om de ontwikkeling van digitale vaardigheden. En dat is niet nodig. Met gecoördineerde hulp aan scholen kunnen we dit voorkomen.”, aldus CodePact-programmamanager Margreet de Vries.

De partners van Samen Digiwijzer bieden scholen hulp aan op maat; bijvoorbeeld door gastdocenten in te zetten, leraren te trainen of lesprogramma’s aan te bieden. De partners willen scholen hiermee ontzorgen, en ondersteunen hen op praktische wijze bij de invoering van digitale geletterdheid in de lesprogramma’s.

“De komende maanden gaan we meer in detail kijken naar de redenen waarom scholen nog geen aandacht besteden aan digitale vaardigheden,” kondigt Mary Berkhout, programma-directeur van Mediawijzer.net aan. “De redenen die zij opgeven zijn uiteenlopend: andere prioriteiten, geen goede infrastructuur zoals internetverbinding en computers, te weinig geld, onvoldoende vaardigheden van leerkrachten, et cetera. Wij kunnen hen daarbij helpen en verbinden aan netwerkpartners die maatwerk kunnen leveren.”

De initiatiefnemers vormen samen een Circle of Support van bedrijven, maatschappelijke en culturele organisaties (zoals bibliotheken), gemeenten en scholen die vooroplopen met de introductie van digitale vaardigheden. Een voorbeeld van hoe dit lokaal uitwerkt is de ‘Digideal’, die vrijdag 13 oktober in Groningen tussen de gemeente en een groot aantal scholen in de stad Groningen getekend wordt, op initiatief van StartupDelta. In de Digideal zijn afspraken vastgelegd om gezamenlijk te werken aan een structurele inbedding van digitale geletterdheid. Ook heeft iedere school zijn eigen ambities geformuleerd. Constantijn van Oranje is Special Envoy StartupDelta, een van de organisaties die de advertentie in de Telegraaf ondertekende. Hij is enthousiast over de Digideal en Samen Digiwijzer: “Scholen staan niet alleen bij het invoeren van digitale geletterdheid. Deze initiatieven laten zien dat veel partijen, waaronder ook gemeenten en bedrijven, bereid zijn te helpen. Groningen bewijst dat we niet hoeven te wachten tot het nieuwe curriculum verplicht is. We kunnen nu al beginnen. We hopen dat vele andere steden volgen!”

 

CodePact partners actief in de Codeweek

Tot en met 22 oktober is het Codeweek in heel Europa. In Nederland zetten zo’n 50 organisaties zich actief in om kinderen kennis te laten maken met alle facetten van digitale geletterdheid, waaronder verschillende CodePact partners & vrienden. Bijvoorbeeld:

Bol.com

Impact Dag: gastlessen op Kanaleneiland
Bol.com verzorgde op 29 september gastlessen op 3 basisscholen gelegen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland: OBS De Panda, KBS De Zeven Gavenschool en de Lukasschool. De lessen waren een voorbereiding op het codecamp tijdens de Codeweek.

Codecamp op Kanaleneiland
Tijdens de Codeweek verzorgt bol.com een codecamp op de 3 hierboven genoemde scholen in de wijk Kanaleneiland in Utrecht.

VHTO

DigiLeerKracht
Via DigiLeerKracht biedt VHTO leerkrachten de mogelijkheid om gratis een tweedaagse scholing te volgen. Op 9 en 10 oktober vindt de scholing plaats in Rotterdam. Tijdens de twee scholingsdagen leren de leerkrachten over digitale geletterdheid, computational thinking en programmeren.

Digivita Creative Coding Workshop
VHTO en Tilburg Universiteit organiseren een creative coding workshop speciaal voor meisjes tussen de 12 en 18 jaar oud. Op deze workshop zien zij wat de wetenschapsters aan de universiteit doen met technologie, en leren ze de basisbeginselen van het programmeren door een digitaal kunstwerk te maken.

Accenture

Codeerles
Accenture ontvangt in de Codeweek een basisschoolklas die een ochtend codeerles krijgt op het Accenture kantoor.

Like to Share

Like to Share ON TOUR
Like to Share ON TOUR is een beurs over de impact van technologie op onderwijs en het vervolg op de succesvolle reeks ‘Leren met Tablets’. De TOUR bestaat uit 5 kleinschalige regiobijeenkomsten in één week.

FutureNL

Finale expeditie micro:bit
Expeditie micro:bit is een te gek avontuur voor zowel leerlingen als leerkrachten in het basisonderwijs. Iedere deelnemende school krijgt 20 Digi-klooikoffers, inclusief 20 micro:bits cadeau. Op 29 september startten alle 474 scholen aan expeditie micro:bit. De grote finale vindt plaats op vrijdag 13 oktober 2017.

Code Qube

Code dag
Tijdens de code dag wordt aan de slag gegaan met het bouwen van een website met de Code Qube. Een volledig Code Qube programma, unplugged spellen, lunch, snacks, drinken, persoonlijke begeleiding en een hoop gezelligheid.

Codestarter

Programmeerworkshop
Codestarter organiseert van 14 tot en met 22 oktober in NEMO een doorlopende programmeerworkshop met het spel Codecombat. Leeftijd van 10 tot 14 jaar.

Kijk voor alle activiteiten – dat zijn er deze twee weken bijna 50 georganiseerd door bedrijven, bibliotheken, scholen en meer! – in de kalender.

Codeweek 2017 van start: presentatie ‘Samen Digiwijzer’

Zaterdag 7 oktober start de vijfde Europese Codeweek. Overal in Europa vinden activiteiten plaats voor kinderen, georganiseerd door scholen, bibliotheken en andere maatschappelijke organisaties. Het doel van de Codeweek is om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met digitale geletterdheid. Kinderen kunnen leren programmeren, hacken of op een andere manier werken aan hun digitale vaardigheden. In Nederland zijn circa 50 organisaties actief in de Codeweek. Zij organiseren van 7 t/m 22 oktober tal van activiteiten.

Op maandag 9 oktober is de kick-off van de Nederlandse activiteiten van de Codeweek bij het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs in Den Haag. Bij de kick-off wordt het plan ‘Samen Digiwijzer’ gepresenteerd, dat als doel heeft meer kinderen te bereiken om zo digitale ongelijkheid tegen te gaan. Dit is nodig omdat naar schatting meer dan de helft van de basisscholen in Nederland nauwelijks aandacht geeft aan digitale vaardigheden in het onderwijsprogramma. ‘Samen Digiwijzer’ is een initiatief van CodePact, Mediawijzer.net en Kennisnet. Zij willen gezamenlijk een zogenoemde Circle of Support vormen en scholen helpen met het invoeren van digitale geletterdheid. In eerste instantie richten zij zich op scholen die nog niet of nauwelijks actief zijn op dit gebied.

> Download het plan Samen Digiwijzer

Achtergrond

Digitale geletterdheid omvat alle vaardigheden die kinderen nodig hebben om zich in de digitale samenleving staande te houden en zichzelf te ontwikkelen. Van informatievaardigheden tot je veilig kunnen bewegen op internet, van computational thinking tot mediawijsheid. ‘Digitale geletterdheid wordt – naar het zich laat aanzien – een vast onderdeel van het curriculum. Veel basisscholen zijn al actief op het gebied van digitale geletterdheid, maar het is moeilijk om dit in alle leerjaren door te voeren,’ aldus programmamanager Margreet de Vries.

Mary Berkhout van Mediawijzer.net benadrukt dat de aanwezigheid van internet en digitale media voor de generatie kinderen en jongeren die nu opgroeit weliswaar vanzelfsprekend is, ‘maar dat betekent nog niet dat elk kind even goed mee kan komen. Vooral kinderen die de thuissituatie niet mee hebben, bouwen onvoldoende digitale vaardigheden op.’

Dagelijks leven en arbeidsmarkt veranderen snel

Het dagelijks leven van kinderen digitaliseert in een rap tempo. ‘Kinderen moeten veilig en flexibel leren functioneren in die digitale wereld. Over tien jaar ziet hun sociale leven en de arbeidsmarkt er volledig anders uit dan nu, ook met beroepen die nu niet bestaan. Daar moeten we nu al op anticiperen,’ aldus De Vries. Samen Digiwijzer gaat vraaggestuurd te werk: scholen zijn zelf in de lead over wat zij willen doen en hoe dit het beste in het onderwijsprogramma past. De initiatiefnemers bieden maatwerk door bijvoorbeeld gastdocenten te leveren of lesprogramma’s aan te dragen.

> Download het plan Samen Digiwijzer

Codeweek 2017: Meld nu je activiteit aan!

codeweek

Code-enthousiastelingen opgelet: de voorbereidingen voor Codeweek 2017 zijn weer in volle gang. Dit jaar beslaat de Codeweek zelfs twee weken, van 7 t/m 22 oktober. Dit geeft je de gelegenheid zowel in de herfstvakantie als daarbuiten een activiteit rondom programmeren te organiseren. Meld alvast je activiteit aan voor de online kalender.

ECP | Platform voor de Informatiesamenleving is coördinator van de Nederlandse Codeweek en zal zorgen dat de week, en dus ook jouw activiteit, onder de aandacht wordt gebracht. Het komt op de website in een overzicht van alle activiteiten zodat kinderen, ouders en leerkrachten kunnen zien wat er bij hen in de buurt te doen is.

Codeweek 2017
We leven in een wereld waarin technologische ontwikkelingen vliegensvlug gaan. Dat verandert de manier waarop we werken, communiceren, winkelen en denken. Om met deze veranderingen om te kunnen gaan en de wereld om ons heen te blijven begrijpen, moeten we niet alleen snappen hoe technologie werkt, maar ook de nodige vaardigheden ontwikkelen. Leren programmeren helpt ons te doorgronden hoe dingen werken, ideeën te verkennen en dingen te maken. Dit is bijvoorbeeld handig voor je (toekomstige) carrière, maar ook gewoon erg leuk! Laat je creativiteit de vrije loop en werk samen met anderen van over de hele wereld. Welke droom maak jij waar met code?

Vragen over de Codeweek 2017? Mail dan naar info@codeweek.nl. Volg Codeweek ook op Twitter: @CodeweekNL

Lesmateriaal ‘Hack in the Class’ nu online beschikbaar

Een introductie van de digitale cyberwereld en haar gevaren is een belangrijk onderwerp op scholen. Tijdens Alert Online zijn er door Stichting Hack In The Class video opnames gemaakt van de presentatie over cyberhygiëne. Gezamenlijk met deze slides kan dit onderwerp behandeld worden in de klassen voor het verhogen van de kinderen hun bewustzijn rondom cybersecurity en veiligheid.

Onderwerpen behandeld in dit lespakket:

 • Privacy
 • Wachtwoorden
 • Updaten
 • Antivirus

Bekijk de video:

Vives maakt een speciale ‘Codeweek-special’

logo-vivesDe oktober editie van Vives Magazine wordt een hele speciale uitgave. Dit nummer zal namelijk in het teken staan van “Coderen en programmeren op school”.
Codeweek en haar partners sturen samen met Vives alle PO, VO en MBO scholen in Nederland deze ‘Codeweek-special’ toe, waarin het belang van technologie en programmeren benadrukt wordt. Deze editie zal vol staan met lesideeën, tips & trucs, reviews en workshops om programmeren en technologie in te zetten in het onderwijs.

Vives Magazine #152 verschijnt op vrijdag 14 oktober.
www.vives.nl

De Europese Codeweek 2016 – Bereid jezelf voor op de digitale wereld met #codeEU!

codeweek2016Nog 5 maanden tot de 4e editie van de Europese Codeweek! Tussen 15 en 23 oktober 2016 zullen miljoenen kinderen, jongeren, volwassenen, leraren, ouders, ondernemers en beleidsmakers weer creatief aan de slag gaan met programmeren tijdens evenementen in klaslokalen en bibliotheken in heel Europa.

Ben je benieuwd hoe de Codeweek er in Nederland uit gaat zien? Houd www.codeweek.nl in de gaten, binnenkort volgt daar meer informatie.

De Europese Codeweek wordt georganiseerd door vrijwillige ambassadeurs die het initiatief in hun land vertegenwoordigen. Vorig jaar namen meer dan een half miljoen mensen deel aan in totaal bijna 8 000 evenementen in 46 landen. Dit jaar slaat de Europese Codeweek de handen in elkaar met Public Libraries 2020, een netwerk van 65 000 bibliotheken in heel Europa. Zij organiseren in plaatselijke bibliotheken programmeerworkshops of “coderdojo’s”.

Net zoals in 2015 worden scholen uitgenodigd om tijdens de CodeWeek4All-uitdaging programmeersessies te organiseren met zoveel mogelijk scholieren en studenten. Scholen waarvan ten minste de helft van de studenten deelneemt, krijgen een certificaat van excellentie in het programmeren. Vorig jaar namen 600 scholen deel aan de uitdaging en ontvingen meer dan 200 scholen het certificaat.

Günther H. Oettinger, commissaris voor digitale economie en samenleving: We moeten meer vaart zetten achter programmeren en andere digitale vaardigheden. Om vooruitgang te boeken in je werk, met je zaak, of in de productiesector, heb je die skills nodig. De Europese Codeweek biedt de mogelijkheid om een vaardigheid te leren die op de arbeidsmarkt het verschil maakt.

Andrus Ansip, vicevoorzitter voor de digitale eengemaakte markt: “Digitale vaardigheden zijn in de 21ste eeuw van essentieel belang voor iedereen. Programmeren is een leuke manier om IT te leren samen met anderen. Dit jaar moeten we ervoor zorgen dat iedereen in Europa aan de Codeweek kan deelnemen. Daarom vind ik de samenwerking met plaatselijke en regionale overheden en met openbare bibliotheken en jeugdverenigingen een heel goed idee.”

Alessandro Bogliolo, ambassadeur en coördinator van de programmeerweek: “Programmeren tovert een inzicht om in een oplossing en maakt van een idee een concrete vernieuwing. Computational thinking zet aan tot creativiteit. Het gaat erbij niet alleen om technologie maar ook om persoonlijke ontwikkeling. Mis de kans niet om te leren programmeren tijdens de Europese Codeweek 2016 en beleef het niet alleen samen met je vrienden, familie, en medestudenten, maar ook met miljoenen mensen overal ter wereld.”

Europese Codeweek – programmeer op jouw manier!

Iedereen kan iets maken met computercode. Kinderen, jongeren, programmeurs, ouders, leerkrachten, scholen en bedrijven kunnen meedoen! Op Codeweek.nl lees je hoe je zelf een event organiseert.

 • Kinderen, tieners, en volwassenen kunnen meedoen aan programmeerworkshops en zelf evenementen organiseren om anderen te leren programmeren.
 • Programmeurs kunnen workshops organiseren in scholen, hackerspaces of buurtcentra.
 • Leerkrachten kunnen programmeerles geven, hun lesmateriaal met elkaar delen, workshops voor collega’s organiseren of coaches en ouders uitnodigen om hun programmeerervaring te delen en mee te doen aan de CodeWeek4All-uitdaging.
 • Ouders kunnen hun kinderen aanmoedigen om aan een programmeerworkshop mee te doen.
 • Bedrijven en non-profitorganisaties kunnen programmeerworkshops organiseren, hun medewerkers uitlenen om les te geven, leuke programmeerwedstrijden voor scholieren opzetten of programmeerevenementen sponsoren.
 • Iedereen die deelneemt aan een programmeeractiviteit kan zijn ervaringen met ons delen en anderen inspireren!

Waarom leren programmeren?

De technologische ontwikkeling gaat tegenwoordig razendsnel en heeft de manier waarop we werken, communiceren, winkelen en denken ingrijpend veranderd. Om daarmee te leren omgaan, moeten we niet alleen begrijpen hoe technologie werkt, maar ook vaardigheden en kennis opdoen om ons aan dit nieuwe tijdperk aan te passen.

Door te leren programmeren, ontdekken we hoe dingen werken en leren we ideeën te ontwikkelen. Programmeren wakkert bovendien onze creativiteit aan en stimuleert samenwerking met anderen. Iedereen moet kunnen leren programmeren en daarom moet de Europese Codeweek zowel meisjes en vrouwen als jongens en mannen aanspreken. In 2015 waren zo’n 50% van de deelnemers aan programmeerevenementen meisjes!

Programmeren is jouw stap vooruit

In onze huidige economie en maatschappij is digitale basiskennis een minimale vereiste. Ongeacht hoe je je leven leidt of wat voor werk je doet – digitale kennis en programmeren maken er deel van uit. Bovendien zijn ICT-vakmensen in alle sectoren van de Europese economie onmisbaar. De behoefte aan specialisten groeit jaarlijks met 3%, maar er zijn niet genoeg afgestudeerde informatici om aan de vraag tegemoet te komen. Daardoor kan een groot aantal vacatures voor ICT’ers niet worden opgevuld, ondanks de hoge werkloosheid in Europa. Als dit probleem op Europees en nationaal niveau niet goed wordt aangepakt, zullen we in 2020 wellicht 800 000 ICT-vakmensen te weinig hebben.

Hoe het allemaal begon

De Europese Codeweek werd in 2013 gelanceerd door een team jonge adviseurs van de toenmalige commissaris voor de digitale agenda. De Commissie steunt de Europese Codeweek als deel van haar strategie voor een Digital Single Market. De Commissie besteedt ook aandacht aan digitale vaardigheden in een initiatief van juni 2016.

Het initiatief heeft de steun gekregen van groepen programmeurs en educatieve organisaties zoals CoderDojo en RailsGirls. In het kader van de Grand Coalition for Digital Jobs hebben onder meer Microsoft, SAP, Liberty Global en Facebook samen het EU-programmeerinitiatief gelanceerd, en daarnaast organiseren tal van deelnemers aan de coalitie allerlei evenementen.

Met de Europese Codeweek als inspiratie wordt de Africa Code Week dit jaar voor de 2de keer georganiseerd, na de succesvolle editie van 2015 waarbij bijna 80 000 kinderen en jongeren aan het programmeren sloegen. Een breed scala aan belanghebbenden organiseert de week, met duizenden evenementen voor jong en oud, in tien Afrikaans landen.

Links

Website van de Europese Codeweek

CodeWeek4All-uitdaging

Twitter: @codeWeekEU Hashtag: #codeEU #DigitalSkills Facebook: codeEU

Twitter Nederlands: @CodeweekNL #codeNL

Contact: Ambassadeurs van de Europese Codeweek

Nederlandse Codeweek

Houd www.codeweek.nl in de gaten voor meer informatie over de Nederlandse Codeweek.

Codeweek partner in de spotlight: Randstad bereidt kinderen voor op de toekomst

rndstdAls pionier in HR-diensten realiseert Randstad hoe belangrijk werk is in het leven van de mens. Als Codeweek partner helpt Randstad kinderen voor te bereiden op een veranderende arbeidsmarkt in een snel digitaler wordende wereld.

“We zien dat op de toekomstige arbeidsmarkt andere vaardigheden van belang zijn dan vandaag de dag, vaak aangeduid als 21st century skills. Om kinderen zo goed mogelijk op deze toekomst voor te bereiden vinden wij het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om de technologie om hen heen te begrijpen en te kunnen leren programmeren.”

Tijdens de Codeweek doet Randstad dit door op 55 basisscholen een CodeUur te sponsoren. Randstad is ook betrokken bij CodePact en organiseert in het kader daarvan het Congres Programmeren in het Onderwijs, biedt ruimtes aan voor programmeerlessen en traint docenten van Randstad onderwijs om programmeerlessen te geven.