Codeweek partner in de spotlight: Microsoft inspireert onderwijsprofessionals

microsoftpartnerTechnologie in het onderwijs biedt veel mogelijkheden, maar roept ook vragen op. Welke vaardigheden hebben basisschoolleerlingen nodig in 2032, als zij instromen op de arbeidsmarkt? Hoe bereiden we hen daar zo goed mogelijk op voor?

Om onderwijsprofessionals te adviseren en hen kennis en ervaringen te laten delen, richtte Microsoft met ICT-partners het Platform Technologie en Onderwijs op. Hiermee worden leerkrachten, decanen en schoolbesturen in het primair onderwijs geïnspireerd om een actieve rol aan te nemen bij de vormgeving van het onderwijs van de 21e eeuw. Een belangrijke stap in het enthousiasmeren van kinderen voor code en ICT!

Het is belangrijk dat Nederland een beroepsbevolking met ICT-kennis heeft die aansluit bij de huidige economie. En die van de toekomst. Het is daarom belangrijk dat we al vroeg beginnen leerlingen 21e-eeuwse vaardigheden bij te brengen. Denk aan virtueel samenwerken, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. Onder andere door ze te leren codeschrijven en hun eigen apps te bouwen. We moeten onze kinderen voorbereiden op banen waarvan we nu nog niet weten dat ze dan bestaan. Het initiatief van Codeweek vanuit de Europese Commissie speelt hier goed op in door verschillende partijen samen te brengen en activiteiten te ontplooien om dit onderwerp onder de aandacht brengen van politiek, onderwijs en het bedrijfsleven.

Tijdens de Codeweek organiseert Microsoft een Tweede Kamer programmeersessie samen met Codeweek en Ziggo, een interne codeworkshop op het Microsoft kantoor waar 100 kinderen van werknemers aan deelnemen en wordt er op vrijwilligersbasis door Microsoft collega’s meegedaan aan codelessen op scholen via Stichting CodeUur.

Volg het Platform Technologie en Onderwijs ook op Twitter: @TechOnderwijs

Partner Microsoft